B.K.S. Iyengar – Z nemocného dítěte uznávaným učitelem jógy

Iyengar (čte se Ajengar) je jméno, se kterým se většina z nás poprvé setkala ve spojení Iyengar jóga nebo Iyengarova metoda jógy.

  • Proč někdo začal používat k označení druhu jógy jméno Iyengar?

Iyengar jóga získala svoje jméno a věhlas díky muži jménem B.K.S. Iyengar. Ten rozvinul metodu učení a systém pomůcek tak, aby umožnil zaujmout jógové pozice a mít z nich plný užitek lidem všech věkových skupin, včetně lidí s různými fyzickými omezeními. Významně se zasloužil o popularizaci klasické hatha jógy nejprve v Indii a pak po celém světě.

Podstatné jméno „Iyengar“ dokonce najdete i v oxfordském slovníku, kde je definováno jako „typ hatha jógy, který se zaměřuje na správné nastavení těla za pomoci pásků, dřevěných bloků a jiných předmětů, které pomáhají dosáhnout správné pozice.“

Životní příběh B.K.S. Iyengara

Náročné začátky

B.K.S. Iyengar, celým jménem Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar, se narodil v roce 1918 do chudé rodiny učitele Sri Vaishnava Iyengara v Belluru, v Indii. Byl jedenáctým dítětem ze 13 dětí (10 jich přežilo).

V době Iyengarova narození řádila v jeho rodné vesnici Bellur chřipková epidemie. Byl slabým a často nemocným dítětem. Během svého dětství prodělal malárii, tuberkulózu, břišní tyfus a celkově trpěl podvýživou.

Když mu bylo osm let, zemřel jeho otec na zánět slepého střeva a zanechal tak rodinu v naprosté chudobě.

Světlo naděje

V patnácti letech dostal od svého švagra nabídku, aby se k němu přestěhoval do Mysoru a pomáhal své sestře s domácností. Jeho švagrem byl uznávaný učitel jógy Tirumalai Krishnamacharya.

„Nemyslím si, že ve mně tehdy viděl jakýkoliv reálný potenciál. Řekl mi, abych praktikoval ásany a zlepšil tak svoje zdraví,“ vzpomínal později Iyengar. „Skočil jsem po té příležitosti. Zdraví bylo mým věčným problémem již od narození.“

Vznik a šíření Iyengarovy metody

Po dvou letech praktikování jógy poslal Krishnamacharya Iyengara do Puny, aby se tam na 6 měsíců ujal výuky jógy. 

Začátky jeho učení byly náročné. Anglicky uměl jen trochu a tamní jazyk neuměl vůbec. Navíc si z něj studenti, kteří byli starší a měli lepší vzdělání, často dělali legraci. Přesto se rozhodl to nevzdat. Tvrdě pracoval, aby dokázal ukázat hodnotu jógy. Jeho smlouva se pak po 3 roky každých 6 měsíců prodlužovala.

Roky po skončení smlouvy Iyengar označil za nejtemnější období ve svém životě. Učení jógy nevzdal jen díky svému vnitřnímu hlasu, který ho nabádal, aby vydržel. Intenzivně dál praktikoval a učil jógu kohokoliv, kdo projevil zájem. Byly dny, kdy přežíval jen o kohoutkové vodě, protože si nic víc nemohl dovolit.

Uprostřed tohoto boje o obživu a uznání se Iyengar v roce 1943 oženil s Ramamani. I přes jeho zoufalou finanční situaci podlehl tlaku jeho rodiny, která chtěla, aby se již oženil. Svatbu se svou ženou slavili za vypůjčené peníze. 

Postupně se zvyšoval počet studentů, kteří se chtěli od Iyengara učit. Poté co pomohl mladé dívce uzdravit se po obrně páteře, rozšířilo se povědomí o jeho léčebných schopnostech jak mezi místní, tak i v lékařské komunitě. Mistr Iyengar věřil, že bod zlomu nastal v roce 1946, kdy on i jeho manželka měli podobné zbožné sny. Začalo ho vyhledávat více a více lidí, kterým pomáhal zbavit se rozličných zdravotních potíží.

Osudové setkání s Yehudi Menuhinem

Ke splnění Iyengarova snu o rozšíření jógy výrazně přispělo, když se v roce 1952 spřátelil se slavným houslistou Yehudi Menuhinem.

Menuhin věřil, že praktikování jógy zlepšilo jeho hru na housle. V roce 1954, kdy pozval Iyengara do Švýcarska, mu na konci jeho návštěvy daroval hodinky, na nichž bylo vyryto “Pro mého nejlepšího učitele houslí, BKS Iyengara”.

V roce 1956 Iyengar poprvé navštívil Spojené státy americké, kde učil a realizoval několik přednášek a demonstrací.

Byl to právě Menuhin, kdo poprvé pozval Iyengara, aby učil na Západě. Od té doby Iyengar navštěvoval Západ pravidelně. Menuhin mu tak umožnil proměnit se z relativně neznámého indického učitele jógy v mezinárodního guru. Po celém světě se postupně začaly zakládat školy, které se věnovaly józe podle Iyengara. 

Vydání první knihy

V roce 1966 vyšlo první vydání knihy Light on Yoga, která se stala mezinárodním bestsellerem. Sepsání této knihy Iyengarovi trvalo téměř 5 let. Detailně v ní popisuje přes 200 jógových pozic a 14 dechových cvičení. Pro větší jasnost a srozumitelnost obsahuje vedle detailních popisů i více než 600 ilustračních fotografií.

V roce 2016, u příležitosti výročí 50 let od prvního vydání Light on Yoga, vyšlo speciální číslo časopisu Yoga Rahasya věnované této knize. Uvádí se v něm, že během těchto 50 let, byla přeložena do 26 jazyků a jen v Anglii má úctyhodných 39 vydání. Podle uvedeného odhadu  bylo této knihy jen v Anglii do dubna 2014 prodáno více než milion výtisků.

Mezi jazyky, do kterých bylo Light on Yoga přeloženo, je i čeština. Český překlad  má název Výklad jógy.

Otevření Institutu jógy RIMYI

V roce 1975 Iyengar otevřel Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institut (RIMYI) v Puně pojmenovaný po jeho manželce Ramamani, která zemřela ve 46 letech.

Společně vychovali 5 dcer a 1 syna.

Jeho nejstarší dcera Geeta a syn Prashant se také sami stali mezinárodně uznávanými učiteli. Další děti B.K.S. Iyengara jsou Vanita, Sunita, Suchita a Savita.

Mezinárodně uznávanou a vyhledávanou učitelkou se stala i jeho vnučka Abhijata Iyengar, která převzala vedení RIMYI a pokračuje ve vzdělávání studentů i učitelů Iyengarovou metodou. V době covidových lockdownů začala Abhijata a další učitelé z RIMIY učit také online lekce a workshopy přes zoom. V současné době (léto 2022) je RIMIY znovu otevřen pro místní studenty. Zároveň zůstává pro studenty, kteří nemohou být přímo v institutu, možnost praktikovat pravidelně v rámci pokračujících online kurzů.

Přednášková a publikační činnost

B.K.S. Iyengar oficiálně skončil s učením v roce 1984, ale i přesto stále zůstával aktivní ve světě Iyengar jógy, učil speciální lekce, přednášel a psal knihy.

V roce 2005 Iyengar navštívil Spojené státy americké, aby představil svou tehdy nejnovější knihu, Light on Life, a učil speciální workshop na konferenci v Coloradu.

Zemřel v roce 2014 v Puně ve věku 95 let na selhání srdce a ledvin. 

B.K.S. Iyengar používal svoje tělo jako živou laboratoř při své každodenní praxi po více než 70 let. Sledoval účinky jednotlivých ásan na lidské zdraví a psychiku. Zkoumal působení ásan na zmírnění nejrůznějších zdravotních problémů.

Postupně rozvinul systém pomůcek, jako jsou pásky, bloky či lana, aby umožnil všem lidem zaujmout jógové pozice a mít z nich plný užitek. Díky použití pomůcek se jóga stala dostupná jak pro lidi všech věkových skupin, tak i pro ty, kteří trpí nějakým fyzickým omezením či nemocí.

Nejznámější knihy:

  • IYENGAR, B.K.S., Light on Yoga, 1966. ISBN 978-0-8052-1031-6
  • IYENGAR, B.K.S., Light on Pranayama: The Yogic Art of Breathing, 1981. ISBN 0-8245-0686-3
  • IYENGAR, B.K.S., Light on the Yoga Sutras of Patanjali, 1996. ISBN 978-0-00-714516-4
  • IYENGAR, B.K.S., Light on Life, 2005. ISBN 1-59486-248-6

Použitá literatura:

  • IYENGAR, B.K.S., Yoga: The Path to Holistic Health, 2007. ISBN 978-0-7566-3362-2
  • Yoga Rahasya: Light on Yoga, Mumbai: YOG, 2016, 23(3). ISSN: 0973-6239