Co je Iyengar jóga

Iyengar jóga je tradiční a celosvětově uznávaná metoda hatha jógy, nazvaná podle svého zakladatele mistra BKS Iyengara. Je výjimečná systematičností postupu výuky a kladením důrazu na správné a fyziologické nastavení kloubů a s tím souvisejících svalových akcí.

Pravidelné cvičení Iyengar jógy napomáhá celkovému zdraví a duševní pohodě. Díky tomu je tato metoda považována za mocný nástroj pro zvládání stresu moderního života. 

 

Čím je Iyengar jóga specifická?

 

Dovolím si tuto část zúžit pouze na cvičení Iyengar jógy, tedy ásánovou praxi. Zde je pro Iyengarovu metodu naprosto typické používání chytrých akcí, které vedou k postupnému správnému nastavení celé ásány. 

 

Pro příklad se podívejme na pozici stoje s rukama zvednutýma nahoru, Úrhva Hastásana. Význam jednotlivých slov ve jménech jógových pozic najdete v článku Názvy pozic.

Jednou z důležitých akcí v Úrdhva Hastásana je rolování vnějších horních paží dopředu, čímž dochází k pevnému usazení paží do ramen. Při prodlužování paží nahoru pak pomocí paží prodlužujete obě strany trupu. Nepoužití této akce je častou chybou začátečníků. Při zvednutí neusazených paží nahoru, místo prodloužení těla, jen vytahují paže z ramen. 

Další časté chyby a tipy pro správné cvičení najdete v ebooku 7 tipů jak zdravě cvičit jógu.

Pro pochopení, hlubší porozumění a provádění jednotlivých akcí je důležité vědět jak na to (technika), chápat propojení mezi jednotlivými ásanami (sekvence) a mít prostor jednotlivé akce pochopit a nastavit (čas). 

Obecně lze tedy definovat, tak jak uvedeno na webu České asociace Iyengar jógy,  3 prvky odlišení od jiných metod. Tyto prvky jsou: 1. Technika, 2. Sekvence a 3. Čas.

1. Technika

 

Technika znamená důraz na precizní nastavení těla při cvičení ásan (pozic) a pránájámy (dechových technik). Učitel během lekce dává mnoho detailních slovních instrukcí, které vám pomáhají nejen tělo správně nastavit ale vedou vás i k hlubšímu poznání sebe sama.

 

Typickým prvkem Iyengar jógy je používání pomůcek (např. bloky, pásky, židle, bolstry atd.). Ty v začátcích slouží jako pomocník pro správné provedení ásany. Později slouží jako druhý učitel a poskytují vám prostor prozkoumat danou pozici do hloubky.

 

Učitel také své studenty aktivně opravuje, aby vám pomohl probudit život v těch částech těla, na které ještě mentálně nedosáhnete.

  

2. Sekvence

 

Pro lekce Iyengar jógy je typická logická následnost pozic – tzv. sekvence, která je důležitá z několika důvodů. Umožňuje vám postupně rozpohybovat tělo na mechanické i organické úrovni.

 

Pouze správná kombinace ásan a dechových technik vám pomůže plně využít potenciál jednotlivých pozic a přinese vám pozitivní užitek.

 

3. Čas

 

Na lekcích Iyengar jógy setrvávají studenti v jednotlivých ásánách delší dobu. Delší doba setrvání v pozici vám umožňuje pozici lépe nastavit a vybudovat si tak lepší fyzickou kondici.

 

Navíc vám delší časový úsek umožní zkoumat a porozumět, které části těla pracují nadměrně a které naopak nepracují vůbec.

 

Postupně se tak v pozicích naučíte správné a fyziologické nastavení kloubů a s tím souvisejících svalových akcí

 

Záruka kvality

Toto je certifikační značka učitelů Iyengar jógy, kterou jsou učitelé oprávněni používat až po složení mezinárodně uznávaných zkoušek.

 

Učitelé Iyengar jógy jsou po celém světě považováni za vážené profesionály. Je to dáno především jasným vzdělávacím systémem učitelů a důrazem na jejich dodatečné nepřetržité vzdělávání.

 

Pouze certifikovaní učitelé mají právo používat registrovanou značku Iyengar jógy a nazývat své lekce Iyengar jóga.

 

Certifikace slouží pro udržení vysokého standardu jedinečné a funkční metody.

 

Najít si svého učitele Iyengar jógy nebo si ověřit, kdo skutečně učitelem Iyengar jógy je, můžete na webu České asociace Iyengar jógy. 

 

Všichni certifikovaní učitelé Iyengar jógy z Čech i Slovenska jsou v seznamu učitelů České asociace Iyengar jógy uvedeni. 

 

Více o Iyengar józe, systému vzdělávání učitelů a plánovaných akcích najdete na webu České asociace Iyengar jógy.