Sylabus Level 2

Level 2 zahrnuje všechny níže uvedené ásány a také všechny ásány z nižší úrovně (sylabus Level 1). Tyto sylaby ásán jsou převzaté z Certification and assessment guidelines [1] vydaných RIMYI v Puně. 

Pro lepší orientaci a přehlednost postupně kreslím a přidávám ke každé ásáně jednoduchý obrázek. Všechny perokresby tvořím podle slovního popisu v Guidelines [1]. V seznamu ásán tam jsou uvedeny čísla obrázků v knihách a/nebo slovní popis, jak která ásána vypadá. 

Pro snažší porozumění a zapamatování jednotlivých názvů ásán, je u každé v závorce uvedeno z jakých slov se její název skládá. Význam jednotlivých slov a PDF slovníček ke stažení najdete v článku Názvy pozic.  

Parivritta Ardha Chandrasana (chandra-asana)

Utthita Hasta Padangusthasana

Utthita Hasta Padangusthasana I (pada-angustha-asana) bez opory

Utthita Hasta Padangusthasana II (pada-angustha-asana) bez opory

Utthita Hasta Padangusthasana III (pada-angustha-asana)

Prasarita Padottanasana II, 36

Prasarita Padottanasana II (pada-uttana-asana)

Urdhva Prasarita Ekapadasana

Urdhva Prasarita Ekapadasana (eka-pada-asana)

Ardha Baddha Padmottanasana

Ardha Baddha Padmottanasana (padma-uttana-asana)

Parsva Dhanurasana 
Parsva Dhanurasana 

Parsva Dhanurasana (dhanur-asana)

Lolasana

Lolasana (lola-asana)

Paryankasana (paryanka-asana)

Bhekasana 

Bhekasana (bheka-asana)

Padmasana (padma-asana)

Parvatasana (parvata-asana)

Tolasana

Tolasana (tola-asana)

Matsyasana

Matsyasana (matsya-asana)

Maha Mudra 

Parivrtta Janu Sirsasana (sirsa-asana)

Parivrtta Upavista Konasana (kona-asana)

Ardha Badha Padma Paschimottanasana

Ardha Badha Padma Paschimottanasana (paschima-uttana-asana)

Parivrtta Paschimottanasana (paschima-uttana-asana

Ubhay Padangustasana

Ubhay Padangustasana (pada-angustha-asana)

Purvottanasana

Purvottanasana (purva-uttana-asana)

Akarna Dhanurasana

Akarna Dhanurasana (a-karna dhanur-asana)

Salamba Sirsasana
Salamba Sirsasana
Salamba Sirsasana

Salamba Sirsasana (sirsa-asana) v prostoru

Parsva Sirsasana

Parsva Sirsasana (sirsa-asana) 

Parivrttaikapada Sirsasana 
Parivrttaikapada Sirsasana 

Parivrttaikapada Sirsasana (parivrtta-eka-pada sirsa-asana)

Eka Pada Sirsasana
Eka Pada Sirsasana

Eka Pada Sirsasana (sirsa-asana)

Parsvaika Pada Sirsasana

Parsvaika Pada Sirsasana (parsva-eka pada sirsa-asana)

Urdhva Padmasana v Sirsasana 

Urdhva Padmasana v Sirsasana (padma-asana sirsa-asana)

Pindasana in Sirsasana

Pindasana v Sirsasana (pinda-asana sirsa-asana)

Salamba Sarvangasana II

Salamba Sarvangasana II (sarvanga-asana)

Setubandha Sarvangasana

Setubandha Sarvangasana (sarvanga-asana)

Urdhva Padmasana v Sarvangasana (padma-asana sarvanga-asana)

Pindasana v Sarvangasana

Pindasana v Sarvangasana (pinda-asana sarvanga-asana)

Jathara Parivartanasana

Jathara Parivartanasana (parivartana-asana)

Urdhva Prasarita Padasana (pada-asana) (všechny polohy)

Chakrasana (chakra-asana)

Supta Padangusthasana I (pada-angustha-asana)

Supta Padangusthasana III (pada-angustha-asana)

Eka Hasta Bhujasana (bhuja-asana)

Dwi Hasta Bhujasana (bhuja-asana)

Bhujapidasana (bhuja-pida-asana)

Pincha Mayurasana (mayura-asana) (u zdi, s dlaněmi otočenými dolů, s dlaněmi otočenými k sobě a s dlaněmi otočenými vzhůru)

Adho Mukha Vrksasana (vrksa-asana) (u zdi, prsty směřující směrem ke zdi a také ruce vytočené ven)

Kurmasana (kurma-asana)

Eka Pada Sirsasana (sirsa-asana)

Tittibhasana (tittibha-asana)

Urdhva Dhanurasana (dhanur-asana)

Dwi Pada Viparita Dandasana (danda-asana)

Použitá literatura:

  1. RIMYI: Certification and assessment guidelines
  2. BKS Iyengar: Light on Yoga 
  3. Yehudi Menuhin: The Art of Yoga
  4. Geeta S Iyengar: Intermediate Course book
  5. Geeta S Iyengar: Yoga: A Gem for Women
  6. Swati Chanchani, Rajiv Chanchani: Yoga for children