Názvy pozic

Jména jógových pozic nejsou jen náhodným shlukem slov. Názvy jsou vytvořeny složením jednotlivých slov, které pozici nějakým způsobem popisují. 
 
Například základní stojná pozice je TadásanaTada znamená hora. Ásana je pozice. Tadásana je tedy pozice hory. Název vyjadřuje, že v této pozici člověk stojí pevně a vzpřímeně jako hora.
 
Další příklad je Utthita TrikonásanaUtthita znamená natažený a prodloužený. Tri jsou tři, kona úhel. Spojením slov tri a kona dostaneme trikona, což je trojúhelník. Ásana je pozice. Utthita Trikonásana je pozice prodlouženého trojúhelníku. V této pozici tělo vytváří hned několik trojúhelníků.  
 
Podobným způsobem jsou tvořeny názvy všech pozic. Pro porozumění a snadnější zapamatování pozic hodně pomůže znát významy jednotlivých slov, ze kterých jsou názvy složené. 
 
Níže je slovníček, který vám pomůže porozumět názvům pozic. Jednotlivá slova uvádím v anglickém přepisu doplněném o čárky nad samohláskami, tak, jak je používá čeština. Pokud se výslovnost liší od psané formy, je uvedená v hranatých závorkách.
 
Tento seznam byl vytvořen pro lepší porozumění pozicím a snažší zapamatování si jejich názvů. Obsahuje slova z názvů pozic sylabu pro Level 1 a Level 2, které jsou součástí Certification and assessment guideline vydaného RIMYI v Puně [4].
 

Slovníček v PDF

Zde je slovníček jako PDF soubor, který si můžete snadno stáhnout a vytisknout.

 • adho mukha – obličejem dolů
 • ákarna – blízko ucha, k uchu, směřovat k uchu
 • ákunchana [ákunčana] – komprese, kontrakce
 • álamba – opora
 • anga – tělo, končetina nebo část těla; základní část
 • angula – prst na ruce, palec na ruce
 • angustha [angušta] – prst na noze, palec na noze
 • ardha – polovina, poloviční
 • ásana – pozice, sed
 • baddha – spojený chycený, kontrolovaný
 • Bharadvaja [bharadvadža] – mudrc
 • bhuja [bhudža] – paže nebo rameno
 • bhujanga [bhudžanga] – kobra
 • brachmacharya [brahmačarja] – život v celibátu, studiu náboženství a sebekázni
 • danda – tyč
 • dwi – dvě, obě
 • eka – jeden, jedna
 • dhanu – luk
 • Garuda – orel, jméno krále ptáků
 • go – kráva
 • hala – pluh
 • hasta – ruka
 • chandra [čandra] – měsíc
 • chatur [čatur] – čtyři
 • jánu [džánu] – koleno
 • jathara [džatara] – břicho, žaludek
 • káraka – prostředek či nástroj akce
 • karna – ucho
 • kona – úhel
 • kúrma – želva
 • lola – houpající se, pohybující se tam a zpět jakou houpačka nebo kyvadlo
 • mahá – velký, vznešený
 • makara – krokodýl
 • mála – náhrdelník, věnec
 • Maríchi [Maríči] – jméno jednoho z Brahmových synů
 • matsya [matsja] – ryba
 • Matsyendra [matsjendra] – pán ryb, jeden ze zakladatelů hatha jógy
 • mayúra [majúra] – páv
 • mudra – uzavření, zapečetění
 • mukha – obličej
 • náva – loďka
 • nirálamba – bez opory
 • páda – noha
 • pádángustha [pádángušta] – palec na noze
 • padma – lotos
 • parigha – trám nebo tyč používané k uzavření brány
 • paripúrna – celý, kompletní
 • parivrtta – převrácený, přetočený
 • pársva [páršva] – strana, bok, boční
 • parvata – hora
 • paryanka [parjanka] – postel, gauč
 • paschima [paščima] – západ; celá zadní strana těla od hlavy až po paty
 • paschimottana [paščimotana] – intenzivní protažení celé zadní strany těla
 • pída – bolest, tlak
 • pincha [pinča] – peří, vějíř z peří
 • pinda – zárodek nebo embryo, tělo
 • prasárita – rozšířený, roztažený
 • pratana – prodloužení
 • púrva – východ; celá přední strana těla
 • púrvottana – intenzivní protažení celé přední strany těla
 • salabha [šalabha] – kobylka
 • sálamba – s oporou
 • sarva – všechno, celý
 • sarvánga – celé tělo
 • sava [šava] – mrtvola, mrtvé tělo
 • setu – most
 • setubandha – stavba mostu, pozice ve které je tělo vyklenuté
 • siddha – mudrc, prorok nebo věštec
 • sírsa [šírša] – hlava
 • sthiti – stabilita, pozice
 • supta – ležící
 • swastika – svastika (kříž s ohnutými či zalomenými rameny)
 • táda – hora
 • tán – natáhnout napnout, prodloužit
 • tittibha – světluška
 • tri – tři
 • trikona – trojúhelník
 • tola – váhy s dvěmi miskami, zvedat
 • ubhaya [ubhaja] – oba, obě
 • udara – břicho
 • ugra – děsivý, mocný, vznešený
 • upavistha [upavišta] – sedící
 • úrdhva – zvednutý, vyvýšený, směřující vzhůru
 • ustra [uštra] – velbloud
 • ut – intenzivně
 • utkata – silný, mocný, nadřazený
 • utthita – natažený, prodloužený
 • uttishtha [utištha] – stojné
 • viparíta – obrácený, převrácený vzhůru nohama
 • víra – hrdina
 • Vírabhadra – bojovník, mocný hrdina stvořený z pramene šivových vlasů
 • visránta [višránta] – odpočinek
 • vrksa [vrkša] – strom

Použitá literatura:

 1. BKS Iyengar: Light on Yoga 
 2. BKS Iyengar: Výklad jógy
 3. BKS Iyengar, Geeta S Iyengar: Basic guidelines for teachers of yoga
 4. RIMYI: Certification and assessment guideline
 5. Swati Chanchani, Rajiv Chanchani: Yoga for children